Jak nas znaleźć?
Gabrielnia znajduje się 10 km od miejscowości Końskie na trasie do Piotrkowa Trybunalskiego, między wsiami Pomorzany i Kopaniny. Jest zasłonięta lasem i niewidoczna na niektórych mapach, dlatego też jadąc od Końskich należy wypatrywać tabliczki "Gabrielnia 1km".


Projekt i zarządzanie stroną: bartosz@eko-ogrod.com; Ostatnia aktualizacja: 28.06.2009